Polityka prywatności CC Poland Sp. z o.o.

CC Poland Sp. z o.o. szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach portalu www.cc.pl oraz www.corporateconnections.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników portali www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.plwww.corporateconnections.pl, www.sekretmarketingu.pl, www.biznesprzezrekomendacje.pl 

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej będącej właścicielem lub reprezentantem firmy, prowadzącej działalność gospodarczą bądź osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w portalu www.cc.pl i www.corporateconnections.pl zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usług: „Twój Profil” w Sklep BNI, „Newsletter BNI”, „Formularz kontaktowy”, przekazanie numeru telefonu jest niezbędne do realizacji funkcji: „ Formularz kontaktowy”. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez BNI Poland Sp. z o.o. wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania usługi.

Administrator danych osobowych

Dane osobowe są współadministrowane przez:

− CC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51

− BNI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51

oraz

− BNI Worldwide Development Ltd z siedzibą w Dublinie 2, 32 Molesworth Street

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez BNI Poland Sp. z o.o. za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników portalu, w szczególności w ramach wykonywania usług:

  1. „Twój Profil” w Sklep BNI;
  2. „Newsletter BNI”, „Formularz kontaktowy”,
  3. Wyświetlanie danych reprezentanta firmy na portalu www.cc.pl w zakładce Znajdź osobę w celu promocji firmy, pozyskania nowych kontaktów biznesowych;
  4. Umożliwienia nawiązania kontaktów pomiędzy firmami/osobami będącymi przedstawicielami reprezentantami firm;

 

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych BNI Poland Sp. z o.o. w ramach ww. usług. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług, aplikacji dostępnych w portalach www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.plwww.corporateconnections.pl, www.sekretmarketingu.pl, www.biznesprzezrekomendacje.pl  , może się zwrócić bezpośrednio do administratora z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, w jeden z następujących sposobów: a) przesyłając rezygnację pocztą w formie listu poleconego na adres firmy CC Poland Sp. z o.o. przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa.

  1. b) przesyłając rezygnację pocztą w formie listu poleconego na adres firmy BNI Poland Sp. z o.o. przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, w szczególności może sukcesywnie, wraz z ich napływem, przekazywać adresy poczty elektronicznej, podawane przy zgłaszaniu chęci otrzymywania newslettera, Spółce Hubspot Inc, 25 FIRST STREET 2ND FLOOR CAMBRIDGE MA 02141 w celu realizowania przez udostępniany przez nią program komputerowy przesyłu wiadomości w ramach usługi „Newsletter”.

Przetwarzanie innych danych użytkowników portali www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.plwww.corporateconnections.pl, www.sekretmarketingu.pl, www.biznesprzezrekomendacje.pl

Na portalach zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających portale.

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Pliki Cookies

Portale www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.plwww.corporateconnections.pl, www.sekretmarketingu.pl, www.biznesprzezrekomendacje.pl nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portali i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku CC Poland Sp z.o.o. Korzystamy z plików cookies w celach:

− dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

− tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;- utrzymania sesji użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– zapamiętania podejmowanych interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych;

− dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

− sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

− stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w portalu stosowane są następujące rodzaje:

− niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;

− pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu;

− wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu;

− funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

− statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;

− reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

UWAGA!

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Prawo do zmiany Polityki prywatności

CC Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i jej aktualizacji.

Aktualizacja: styczeń 2022